Obmiar

Pomiar terenu pierwotnego

Pomiar skosów wykopu

Numeryczny model terenu (NMT)

Numeryczny model terenu (NMT)

plan terenu, przekroje i raporty